ขอปิดรับการสมัครเนื่องจากเต็มทุกระยะแล้วครับ

ประชาสัมพันธ์


 1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธิน
  เมื่อ 28 มิถุนายน 2502 และถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดกิจกรรมในวันทหารนาวิกโยธิน
 2. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพดีครบ 5 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนสร้างเสริมหน่วยงานในพื้นที่
 4. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยพยาบาลทหารนาวิกโยธิน
 5. เพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือกำลังพลนาวิกโยธิน และครอบครัวที่สูญเสียจากการรบ

รายละเอียดการสมัคร

 • MARINES MARATHON 2018 (นาวิกโยธินมาราธอน 2018) เปิดรับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม (ไม่มีรับสมัครหน้างาน)
 • จำนวนผู้สมัครในแต่ละประเภทการแข่งขัน

 • ประเภท ระยะทาง จำนวน
  มาราธอน (MARATHON) 42.195 กิโลเมตร 1,700 คน
  ฮาล์ฟมาราธอน (HALF MARATHON) 21.1 กิโลเมตร 2,300 คน
  มินิมาราธอน (MINI MARATHON) 10.5 กิโลเมตร 3,300 คน
  เดิน-วิ่ง (FUN RUN) 5.0 กิโลเมตร 1,100 คน

 1. รายชื่อผู้สมัครตรงตามบัตรประชาชน กรณีชาวต่างชาติต้องมีรายชื่อตรงตามพาสปอร์ต
 2. ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์ ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันในระยะฮาล์ฟมาราธอน
 3. ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันในระยะมาราธอน
 4. การคำนวณอายุให้คำนวณจาก ปี พ.ศ. 2561 ลบด้วยปี พ.ศ.ปีที่เกิด
 5. ผู้สมัครที่ดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องชำระเงินภายใน 6 เมษายน 2561 ถ้าเกินกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์

 • ขั้นตอนการสมัครการแข่งขัน MARINES MARATHON 2018 (ไฟล์รายละเอียดคู่มือการสมัคร[คลิก])

 1. กรณีสมัครแบบชมรม จะต้องส่งนักวิ่งตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
 2. ห้ามผู้ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์แล้ว(19 มีนาคม 2561) ส่งรายชื่อซ้ำเนื่องจากอาจจะทำให้ข้อมูลผิดพลาด
 3. การสมัคร ให้กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มผ่านไฟล์ Excel โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และถูกต้อง ตามแบบฟอร์ม
 4. ชมรมที่ส่งข้อมูลตามกำหนดสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ภายใน 1 เมษายน 2561 – 14 เมษายน 2561
 5. การชำระเงินค่าสมัคร
  • หลังจากส่งรายชื่อเรียบร้อยแล้ว รอ E - mail ตอบกลับ ภายใน 5 วัน เพื่อยืนยันการสมัครและรับใบชำระเงินค่าสมัคร (Pay in slip)
  • นำใบชำระเงินค่าสมัคร ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา (เสียค่าบริการ 10 บาท ทั่วประเทศ) ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับ E mail
  • ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร การตรวจสอบรายชื่อสามารถตรวจสอบได้ ภายใน 5 วัน หลังชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
 6. กรณีให้จัดส่งทาง Kerry Express ค่าจัดส่ง 5 คนแรก 80 บาท คนต่อไปคนละ 2 บาท

 1. รางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 2. ใช้กติกาของ IAAF เป็นหลักในการตัดสิน
 3. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่ง ไว้ด้านหน้าบริเวณที่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 4. การติดเบอร์วิ่งผิด ที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่านักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันในประเภทและกลุ่มอายุใด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลทุกกรณี
 5. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งของตนเอง ที่มีชื่อตรงตามบัตรประชาชนเท่านั้น กรณีเป็นของบุคคลอื่น ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลทุกกรณี
 6. ต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร
 7. นักวิ่ง ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดและผ่านจุดเช็คพ้อยท์ (Check Point) กรณีที่ไม่ผ่านจุดใดจุดหนึ่ง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลทุกกรณี
 8. การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้การคล้องป้ายอันดับเป็นหลัก (กรรมการหน้าเส้น)
 9. กำหนดเวลา Cut Off เฉพาะประเภทการแข่งขัน ระยะมาราธอน ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
 10. นักวิ่งประเภทมาราธอน จะได้รับของที่ระลึก (ผ้าเช็ดตัว Finisher) หลังเข้าเส้นชัย
 11. นักวิ่งต้องยอมรับ กติกาการแข่งขัน หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ทางผู้จัดกำหนด
 12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. การยื่นการประท้วงวางเงินประกัน 1,000.-บาท ภายในเวลา 20 นาที หลังจากเข้าเส้นชัย กรณีเป็นผลสำเร็จคืนเงินค่าประกัน กรณีไม่เป็นผลไม่คืนเงินค่าประกัน

 • รับเสื้อและหมายเลขวิ่ง ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น.
 • จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
 • กำหนดการแข่งขัน
  • เวลา 02.00 น. - รายงานตัว ฝากของ
  • เวลา 02.30 น. - รายงานตัวระยะมาราธอน
  • เวลา 03.00 น. - ปล่อยตัวระยะมาราธอน
  • เวลา 04.00 น. - รายงานตัวระยะฮาล์ฟมาราธอน
  • เวลา 04.45 น. - ปล่อยตัวระยะฮาล์ฟมาราธอน
  • เวลา 04.00 น.  - รายงานตัวระยะมินิมาราธอน
  • เวลา 05.15 น. - ปล่อยตัวระยะมินิมาราธอน
  • เวลา 05.20 น.  - รายงานตัวระยะฟันรัน
  • เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัวระยะฟันรัน
  • เวลา 07.30 น. - พิธีมอบรางวัล

 • จัดส่งทาง Kerry Express
 • รับด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ อาคารเรียนหมายเลข 7 (ดิลฮอล) ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

สถานที่รับเสื้อและเบอร์วิ่ง [GPS: 12.666508, 100.868233]

 • ผู้เข้าเส้นชัยอันดับแรกทั้งชายและหญิง ในประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน รับถ้วยเกียรติยศจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ และรางวัลเงินสด
 • ผู้ที่รับรางวัล Over all ของแต่ละประเภทการแข่งขัน จะไม่ได้รับรางวัลอันดับ ชายและหญิงของแต่ละกลุ่มอายุ
 • ประเภทฟันรัน (FUNRUN) อายุต่ำกว่า 16 ปี อันดับที่ 1-10 ชายและหญิง จะได้รับรางวัลเงินสด
 • นักวิ่งทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย
 • นักวิ่งประเภทมาราธอน จะได้รับของที่ระลึก (ผ้าเช็ดตัว Finisher) หลังเข้าเส้นชัย
 • ชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด 5 อันดับแรก จะได้รับของที่ระลึก


       
     
  MARATHON MAP VDO
  HALF MARATHON MAP VDO
  MINI MARATHON MAP VDO
  FUNRUN MARATHON MAP VDO

 • ผู้ที่พักกราบทหาร และจุดกางเต็นท์ (มีเครื่องนอนบริการ)
 • น้ำดื่มตลอดเส้นทางการแข่งขัน ทุก 2 กิโลเมตร
 • รถพยาบาลและการปฐมพยาบาล
 • บริการรับฝากของ
 • อาหารเย็นและเช้า พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับนักวิ่ง บริเวณจุดสตาร์ทและเส้นชัย
 • รถรับ – ส่ง ปากทางเข้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ค่ายกรมหลวงชุมพร)

ที่พัก/พื้นที่จอดรถ

  ที่พักของทางราชการให้บริการฟรี
 1. เรือโท ธีรพงษ์ ธานี โทรศัพท์ : 082-8302086 , 081 – 7385092 ไอดีไลน์ : pong-42
 2. นาวาตรี วิเชียร สิงห์บัวขาว โทรศัพท์ : 081- 7587559 ไอดีไลน์ : WC 7796

 • พิกัด GPS: ตามหมายเลขสถานที่จอดรถ


 • หมายเลข 1. 12.668731, 100.862840 หมายเลข 2. 12.667435, 100.86241 หมายเลข 3. 12.667785, 100.863365 หมายเลข 4. 12.663819, 100.863090
  หมายเลข 5. 12.663310, 100.866514 หมายเลข 6. 12.663299, 100.871425 หมายเลข 7. 12.664345, 100.868386 หมายเลข 8. 12.665108, 100.869470
  หมายเลข 9. 12.666573, 100.866571 หมายเลข 10. 12.670923, 100.863284 หมายเลข 11. 12.675931, 100.879443 หมายเลข 12. 12.675598, 100.884099
  หมายเลข 13. 12.675570, 100.875920 หมายเลข 14. 12.673811, 100.879482 หมายเลข 15. 12.674262, 100.894009

หากมีปัญหาข้อสงสัย ?; หรือต้องการให้เราช่วยเหลือ !

กรุณาติดต่อที่

 • Facebook
 • ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน
 • โทร. 084 780 5845


สถานที่จัดงาน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ประเทศไทย

Web
								Analytics
. Open in new tab

GPS: 12.6658, 100.8632